Tillgänglighet i lärocentret Minerva

Lärocentret Minerva ligger i Kronohagen på Brobergsterrassen. En brant backe leder till universitetets fastigheter på Brobergsterrassen. 

Den kollektivtrafik som stannar närmast är spårvagn 7 och buss 16, som har hållplatser på Elisabetsgatan (Snellmansgatan, 0454 och 0455).

På Brobergsterrassen finns några parkeringsplatser som är reserverade för personer med fysiska funktionsvariationer. De närmaste parkeringsplatserna finns på innergården på Brobergsterrassen 5 B och på innergården som ligger mellan Brobergsterrassen 1 och 3.

I Minerva leder en hiss ned till lärocentret från bottenplanet. Lärocentret ligger på våning K2.

Fastighetens dörrar har inte rörelsesensorer. Vid behov hjälper vaktmästaren med dörrarna, tfn 02941 29579.

I lärocentrets lokaler finns tillräckligt med utrymme för att röra sig med rullstol.

I närheten av ingången finns elbord som kan ställas in på olika höjder.