Alla universitetets datorer har Adobe Digital Editions 4.5 installerat.

Anvisningar för att installera programmet på en egen apparat

 • Ladda ner installationspaketet och följ anvisningarna i programmet.
 • När programmet har installerats frågar det första gången du öppnar det om du vill auktorisera programmet. Auktoriseringen är frivillig. Du kan läsa böcker på en apparat utan auktorisering, men den behövs om du vill läsa samma verk (också offline) på flera olika apparater. För auktoriseringen behövs Adobes användarnamn och lösenord. Du kan skapa ett Adobe-ID gratis på Adobes webbplats.

Användning

 • När du har laddat ner en bok i programmet Adobe Digital Editions kan du läsa den genom att klicka på “Read”. Du kommer tillbaka till bokhyllan genom att klicka på “Library”.
 • Om du högerklickar med musen visas en meny där du ser information om bland annat hur många sidor du får skriva ut och i vilken mapp e-boksfilen finns. I menyn kan du också återlämna eller radera boken.
 • Du kan auktorisera programmet med Adobe-ID första gången du öppnar det, eller senare i Help-menyn under ”Authorize Computer”. Du kan ta bort auktoriseringen med tangentkombinationen Ctrl+Shift+D (Command+Shift+D på Mac-datorer) eller i Help-menyn under “Erase Authorization”.
 • Om du vill läsa samma verk på flera olika apparater måste du auktorisera Adobe Digital Editions med Adobe-ID. E-boksfilerna finns på din dator i katalogen "My Digital Editions”. Efter att du har utfört auktoriseringen kan du gå till katalogen, kopiera e-boksfilen och överföra den till en annan apparat, till exempel en mobil enhet. Du kan med hjälp av ditt Adobe-ID öppna den överförda e-boksfilen i programmet Bluefire Reader.
 • Det lönar sig att prova på att ta bort auktoriseringen bland annat om det uppstår problem i att använda e-boken eller att överföra den till programmet.
 • Du kan använda dig av skärmläsare tillsammans med Adobe Digital Editions. För Windows finns två program tillgängliga: JAWS som är avgiftsbelagt och NVDA som är gratis. För Mac-apparater finns VoiceOver.

Adobe Acrobat Reader är en pdf-läsare, med vilken du kan öppna pdf-filer.

Skaffa och installera programmet

 • PC/Mac: Adobes webbplats
 • iPad och iPhone: App Store
 • Android: Samsung, HTC etc.: Google Play Store 
 • Apparater med Windows: Lumia, Microsoft Surface etc.: Microsoft Marketplace 

Adobe Reader uppdateras automatiskt och ofta. 

Programmets utseende varierar enligt version och tillgängliga egenskaper (utskrifter, anteckningar m.m.). Många förlag tillåter till exempel utskrifter i Adobe Reader, men vissa begränsar dem. Vissa förlag gör det möjligt att bland annat göra anteckningar i Adobe Reader. 

I Adobe Reader är det lätt att kontrollera om utskrifter, lagring och annat är tillåtet. Högerklicka på filen och välj först "Document Properties" och sedan fliken "Security" i menyn som visas. 

Aldiko är ett läsprogram för mobila enheter.

Installera programmet

Användning

För att kunna använda e-böcker med DRM-skydd i Aldiko måste du auktorisera programmet med Adobe-ID. Du kan skapa ett Adobe-ID här (tähän linkki).

Det är också möjligt att skapa Aldiko-användarnamn i programmet. Du behöver dock inte ett sådant användarnamn för att kunna använda universitetets e-böcker.

Aldiko erbjuder också möjligheten att ladda ner e-böcker direkt, men universitetets e-böcker är inte tillgängliga via programmet, de måste alltid laddas ner via Helka.

När du har laddat ner en bok i programmet Aldiko kan du läsa den genom att klicka på bokens omslagsbild. Du kommer tillbaka till bokhyllan genom att klicka i boken och sedan klicka på pilen.

Du kan återlämna/radera boken i programmet genom att klicka på bokens omslag i bokhyllan och sedan välja ”Return” eller ”Delete” i menyn som visas.