Kurser på TZS 2020

Listan omfattar endast de kurser som ordnas av Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och uppdateras vartefter kursprogrammet utvecklas.

Ekologisk fältkurs 8. – 15.6.2020 AVBOKAD

Muurahaiskurssi 20. – 25.7.2020 AVBOKAD

Akvaattisten tieteiden kenttäkurssi 17. – 21.8.2020

Saariston ekologia 24. – 30.8.2020

Spatial Terrestrial Research course 7. – 11.9.2020

 

Vesiluontokurssi – länk till allmänt kursmaterial (på finska) om Östersjön, floder och sjöar i Finland, med omfattande information om de arter som finns i dessa miljöer. Materialet har producerats av Niko Nappu (red.), Markus Dernjatin, Anne Hemmi, Kirsi Kostamo & Mats Westerbom.

 

2017 - Kursmaterial för biodykarkursen (på finska)