Instruktioner för kursister

Kursledaren har huvudansvaret för att ge instruktioner till kursdeltagarna.

Vänligen se Bo på stationen för mera info om inkvartering, måltider, bastu, betalningar etc.

Kursledaren ger direktiv om utrustning som behövs under kursen. OBS! Man kan inte köpa eller låna saxar, pincetter, regnkläder mm. från stationen.

INKVARTERING

Kursdeltagare inkvarteras i tvåpersoners rum i studentbostaden. Om ni anländer dagtid, fås nycklarna från kansliet. Om ni anländer på kvällen, finns nycklarna i huvudbyggnadens aula. Koden till ytterdörrarna fås av kursledaren. Egna sängkläder bör medtagas (2 lakan + dynvar; sovsäck får ej användas). Städpersonalen bäddar automatiskt åt den som sover utan sängkläder och en avgift för lakan uppbärs.

BUTIKER

De närmaste butikerna, post, restauranger etc. finns i Hangö (17 km).

NATURSKYDDSOMRÅDET

Vänligen observera att området kring TZS är ett naturskyddsområde. Insamling av material, växter eller djur är inte tillåtet utan stationens tillstånd. Allt fiske är förbjudet. På stationens område får man röra sig endast på utmärkta stigar. Landstigning på öar är tillåtet endast i undervisningssyfte och under övervakning av kursledaren.

Välkommen till Tvärminne!