Kontakta oss

 

HELSINGFORS

Postadress:

Biomedicum Helsingfors 1   
Botnia-projektet, C406b       
PB 700
00029  HNS

Studiedeltagare:

Biomedicum 2U   
HNS Klinisk forskningsenhet, D102a       
Stockholmsgatan 8
00290 Helsingfors

botnia.tutkimus@hus.fi
Tel: +358 50 4279783

Labor­at­orie och kansli:

Biomedicum Helsingfors 1   
Botnia-projektet, C406b       
Haartmansgatan 8
00290  Helsingfors

Forskningsadministratör:
Laura Impivaara     
ext-laura.impivaara@hus.fi
Tel: +358 50 4287811

 

VASA

Botnia-projektet Vasa
Fredgatan 16 B, våning 3                     
65100 Vasa

Tel: +358 6 325 1732

 

JAKOBSTAD

Folkhälsan Östanlid 
Botnia-projektet    
Östanpåvägen 32
68660 Jakobstad

Tel: +358-6-7247998

 

NÄRPES

Närpiö Hälsovårdcentralen
Botnia-projektet                        
64200 Närpes

Tel: +358 6 2249 660