MEDBORGARFORSKNINGSPROJEKTET "EKENS MÅNGFALD"

År 2016 samlade tusentals skolelever in ekblad och skickade dem i paket till forskare för analys.

Eleverna deltog i medborgarforskning där de hjälpte oss forskare att förstå hur klimatförändringen påverkar hösten och den biologiska mångfald som finns på ekar.

För en allmän beskrivning av projektet, se här.

För en videopresentation av projektet, se här.

För en illustrerad artguide, se här.

Här kan du hitta det material som deltagarna hade tillgång till: