Presentation av projektet
Tulevaisuuden Vapaaporsitus Suomessa (Frigrisningens framtid i Finland), nedan TUVA, är ett projekt som finansierades av jord- och skogsbruksministeriet, inom vilket man samlade in information från flera kanaler för de finländska producenternas behov.

Arbetet koordinerades av Helsingfors universitet och det genomfördes i samarbete med branschen och producentorganisationen.

Projektet startades på initiativ av den grupp för fri grisning som tillsattes av jord- och skogsbruksministeriet. Arbetsgruppen la märke till att även om det finns mycket information om fri grisning, så finns det endast lite information på finska eller sådan information som enkelt kan tillämpas i Finland. Det fanns till exempel ingen sammanställd information om fungerande frigrisningspraxis som redan tillämpas på finländska gårdar.

Grundtanken för TUVA-projektet som genomfördes under tiden 1.8.2020 – 30.1.2022 var att kombinera vetenskapliga forskningsresultat, praktiska erfarenheter från Finland (gårdar, andra aktörer) och från andra delar av världen (översikt, experter) samt att göra brett samarbete mellan intressentgrupperna.

Bekanta dig med forskningsgruppen och andra aktörer eller bekanta dig med en kort projektpresentation (pdf):  

TUVA-projektet, kort presentation

 

Målsättningen var att identifiera de boxar och skötselpraxis som har bästa förutsättningar att lämpa sig för finländska produktionsförhållanden. Dessa sammanställdes till en samling rekommendationer för framgångsrik frigrisning i praktiken i Finland.

På denna webbplats har vi sammanställt en stor mängd bakgrundsinformation som har insamlats under arbetets gång. 

Tillbaka till huvudsidan