UniJunior
Är du ett nyfiket barn? Eller känner du en extra vetgirig person i årskurs 3-6?

Under hösten 2022 fortsätter UniJunior, ett projekt inom svenskspråkig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet som startade hösten 2021. UniJunior ordnar läsåret 2022-2023 tio vetenskapliga verkstäder för svenskspråkiga barn i årskurs 3-6. Då får barn uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt. Ett viktigt mål med UniJunior är att öka barns intresse för vetenskap, särskilt bland dem som kommer från studieovana hem.

Vår verksamhet

UniJunior ordnar under läsåret 2022-2023 en vetenskaplig verkstad per månad för barn i årskurs 3-6. I varje verkstad introduceras en fråga eller ett problem. Barnen utforskar sedan tillsammans med forskare och andra handledare problemet ur olika vetenskapliga perspektiv; varje verkstad omfattar flera ämnen. 

Verkstäderna ordnas i Helsingfors och de flesta verkstäder ordnas på Helsingfors universitets campusområde. I varje verkstad finns plats för ca. 20-25 barn. Anmälningen för höstens fem verkstäder öppnar 12.8.2022 kl. 8.00. Anmälningslänken finns i beskrivningarna av de enskilda verkstäderna. Verkstäderna i augusti och september är verkstäder som ordnades första gången läsåret 2021-2022. Verkstäderna i oktober, november och december är helt nya.

Verkstäderna är gratis och öppna för alla svensktalande barn i hela Finland. Under verkstaden serveras ett lätt mellanmål. Det är även möjligt att ett resebidrag för att delta i UniJunior.

Verkstad i augusti: Hemligheter som alla kan se (repris)

Har du någon gång skickat ett så känsligt meddelande till din kompis att det skulle ha varit en ren katastrof om också någon annan person skulle ha sett ditt meddelande? Då förstår du hur viktigt det är med något som kallas kryptering. Kryptering försäkrar att ditt meddelande kommer fram till din kompis oöppnat, oförändrat och så att din kompis kan vara säker att det är du som har skickat meddelandet och inte någon annan. När man krypterar ett meddelande så byter man ut bokstäverna i meddelandet till några andra bokstäver eller symboler med hjälp av en regel. Efter krypteringen kan man skicka meddelandet tryggt, eller publicera det öppet på nätet, för bara den som vet regeln kan ändra det krypterade meddelandet tillbaka till det ursprungliga meddelandet.

I den här verkstaden får barnen fundera över vikten på kryptering och bekanta sig med enkla metoder för att kryptera meddelanden.

#matematik, kryptografi

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsahuset
När? Lördagen 27.8.2022 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Jeremias Berg, forskardoktor inom data- och informationsvetenskap

Anmäl dig till verkstaden före 26.8.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Verkstad i september: Från frågor till svar (repris)

Har du någonsin stannat upp och funderat på hur snabbt du rör på dig just nu fast du skulle försöka vara stilla som en staty? Alltså i universum. Du rör faktiskt på dig flera miljoner kilometer varje timme. Skulle du tro det, om du inte visste att det var sant? Ofta har vi rätt i det vi tror, men inte alltid. Därför är det viktigt med att kunna veta och kunna vara säker att det som man tänker stämmer med verkligheten.  

Det samma gäller saker som vi tänker och tror om människor och händelser i världen. Vetenskap om samhället lär oss förstå varför vi lever, pratar, skriver och väljer som vi gör. Allt som händer i världen, såsom krig och konflikter men också klädtillverkning och sommar-OS kan beskrivas från olika vinklar. För att du ska veta vad som är meningsfull kunskap, vare sig du ser det i din lärobok, i en tidning eller i en video i din telefon, kan du lära dig att ställa vissa frågor.

I den här verkstaden får barnen förvandla egna frågor till forskningsfrågor som går att besvara. Olika möjliga sätt att besvara forskningsfrågorna diskuteras tillsammans med barnen.

#forskningsmetoder

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsahuset
När? Lördagen 10.9.2022 kl. 12.30-15.30 
Vem träffar du? Forskare Pia Mikander, universitetslektor inom pedadogik

Anmäl dig till verkstaden före 9.9.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Verkstad i oktober: Vad är det som håller oss på jorden?

Himlakropparna snurrar runt varandra, äpplen faller från träden och våra fötter hålls fast på marken. Allt detta på grund av något som kallas tyngdkraft. Tyngdkraften är en så stor del av vårt vardagliga liv att vi lägger inte ens märke till hur genomträngande dess effekter är. Stora vetenskapsmän som Galileo Galilei, Isaac Newton och Albert Einstein ligger bakom den uppfattning som vi har av tyngdkraften idag, men har vetenskapen ännu heller lyckats besvara alla relevanta frågor kring tyngdkraften? 

I den här verkstaden får barnen bekanta sig med hur tyngdkraften påverkar himlakroppar och vårt liv på jorden. 

#fysik, rymd, gravitation

Var? Helsingfors Observatorium
När? Lördagen 8.10.2022 kl. 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Aslak Fellman, doktorand inom materialfysik

Anmäl dig till verkstaden före 7.10.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Verkstad i november: Vad är ”normalt” och vem får synas?

Har du tänkt på hurdana människor som syns på bilderna i de böcker du läser eller filmer du ser? Vem är huvudperson, vem är skurken, hjälten, hur ser familjerna ut? Kan du känna igen dig själv? Vem tror du oftare kan känna igen sig? Vem syns inte? Ur vems perspektiv är berättelsen? Stämmer det som berättas om olika grupper av människor? Hur påverkar det oss att få känna igen oss i bilder och berättelser omkring? Hurdana berättelser och bilder skulle du vilja se mera av? 

I den här verkstaden får barnen utforska normer som vithet, heteronorm och funktionsnorm. Barnen får analysera hur dessa normer syns i böcker, tidningar, filmer och reklam och tillsammans fundera på hur de kunde utmanas och skapa nya berättelser så att alla kan känna igen sig. 

#pedagogik, normkritik

Var? Helsingfors universitet, Centrumcampus, Kajsahuset
När? Lördagen 12.11.2022 kl. 12.30-15.30 
Vem träffar du? Forskare Ida Hummelstedt, forskardoktor inom pedagogik, och Josephine Holmström

Anmäl dig till verkstaden före 11.12.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Verkstad i december: Varför studerar vi moln och hur påverkar de oss?

Vi har alla sett moln på himlen och vet att regn kommer från dem, men vet du hur de bildas och vad som påverkar detta? Och en hurdan roll spelar molnen i jordens temperatur och klimat? Hur påverkar utsläpp från bilar och fabriker molnens kretslopp? Har moln någon roll i klimatförändringen? Varför är vissa moln vita medan regnmoln är mörka?

I den här verkstaden får barnen lära sig hur moln uppstår, förvinner och vad allt som påverkar molnens liv. Alla deltagare får även göra egna miniatyrmoln under verkstaden och se i praktiken hur moln bildas och under vilka förhållanden.

Verkstaden ordnas i samarbete med fysikklassen Fotoni.

#fysik #atmosfär

Var? Campus Gumtäkt, Physicum, Fotoni
När? Lö 10.12, 12.30-15.30
Vem träffar du? Forskare Frans Graeffe, doktorand inom Centret för atmosfärvetenskaper

Anmäl dig till verkstaden före 9.12.2022 via den här länken eller genom att kontakta Martina Aaltonen per telefon 050-5674481

Läsårets 2021-2022 verkstäder

Verkstad i september 2021: Färgernas underbara värld med Jeremias Berg, samarbete med kemiklassen Gadolin

Verkstad i oktober 2021: Från runskrift till emojier med Sofia Stolt

Verkstad i november 2021: Från frågor till svar med Pia Mikander

Verkstad i december 2021: Hur uppfattar djur världen? med Anna Valros

Verkstad i januari 2022: Hemliga meddelanden som alla kan se med Jeremias Berg

Verkstad i februari 2022: Goda livets workshop med Markus Wartiovaara, samarbete med Hanken Svenska Handelshögskolan

Verkstad i mars 2022: Varför är en matematiker intresserad av knutar? med Martina Aaltonen

Verkstad i april 2022: Vad är det konstiga med konst? med Hannah Kaihovirta

Verkstad i maj 2022: Kon i köket? med Anna Valros

Verkstad i maj 2022: Virus och vaccineringar med Vineta Fellman

Ansök om resebidrag

För oss inom UniJunior är det viktigt att alla barn som vill också har en möjlighet att delta i verkstäderna. Därför har vi ett resebidrag som täcker alla resekostnader för barnet och för en vuxen som reser med barnet. Bidraget täcker även kostnaderna för en övernattning i Helsingfors för de som kommer till verkstaden längre ifrån. För dem som kommer från Åland kan bedraget alternativt täcka två övernattningar på färjan.

Vi har ett begränsat antal med resebidrag men alla som vill kan ansöka om bidrag. Ansökan kräver en kort förklaring och den måste lämnas in senast två veckor före verkstaden.

Ansök om resebidrag via den här länken.

Samarbete och finansiering

UniJunior finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Styrgruppen och forskare

Projektet leds av en styrgrupp som består av professor Gunilla Holm, forskardoktor Jeremias Berg, universitetlektor Patrik Floréen, universitetlektor Hannah Kaihovirta, universitetlektor Pia Mikander, universitetlektor Sofia Stolt och professor Anna Valros.

Martina Aaltonen är anställd i projektet på heltid som postdoktoral forskare. Hon håller i trådarna och forskar i barns lärande och förståelse.

Kontaktuppgifter