Visuell kultur, konst och färdighet

Vårt forskningsintresse är visuella kulturer, konst och färdighetsämnen inom utbildning, undervisning och lärande. Vi närmar oss forskningsområdet genom olika ingångar inom ämneskunskap, ämnesdidaktik och ämnesintegrerad pedagogik. Vi reflekterar över lärandets speciella karaktär med fokus på konst- och färdighetsämnen i fostran och utbildning. Vi samarbetar i olika konstellationer och tillämpar till exempel forskningsmetoder inom aktionsforskning, konstnärlig forskning och kulturforskning. I gruppen ingår forskare inom bildkonst, slöjd, musik och dramapedagogik.