Forskarna

Vårt internationella forskagrupp består av forskare från universiteten i Oxford, Stockholm, Åbo Akademi och Helsingfors. Samt en briljant rådgivande styrelse, alla experter inom sina områden.
Arniika Kuusisto

Dr Arniika Kuusisto är ansvarig för Att Växa Upp Radikal? forskningsrojekt. Arniika arbetar vid Helsingfors universitet som professor i förskolepedagogik och vård och vid Stockholms universitet som professor i barn- och ungdomsvetenskap. Hon är intresserad av barn och ungas kurser för värdeinlärning, särskilt av samspelet mellan handlingsfrihet och socialisering i barns uppväxtsammanhang. Hennes forskningsintressen inkluderar också utbildning i världsbild på olika nivåer och lärares professionalism och känslighet för mångfald.

 

View Arniika's university profile

 

Liam Gearon

Dr Liam Francis Gearon jobbar som handledare och medutredare i Att Växa Upp Radikal? forskningsrojekt. Liam är docent vid Institutionen för utbildning och seniorforskare vid Harris Manchester College, University of Oxford. Liam är filosof och utbildningsteoretiker och är specialist på kritiska, historiska och samtida analyser av utbildning i multidisciplinära sammanhang. Han är intresserad av de historiska bestämningsfaktorerna för kontraextremism i utbildning och för värdeinlärning och livshistorisk forskning i politiska och säkerhetsmässiga sammanhang.

 

Visit Liam's university home page.

Christine Namdar

Christine Namdar är doktorandforskare för projektet "Växa upp Radikal?", finansierat av Finlands Akademi. Detta samarbete involverar universiteten i Oxford, Helsingfors, Stockholm och Åbo Akademi, med fokus på utbildningens påverkan på ungdomars perspektiv.

Christine har föreläst vid Helsingfors universitets pedagogiska avdelning och är för närvarande gästforskare där. Hon är också en del av den sociologiska institutionen vid Åbo Akademi där hon är doktorand. Hon tog examen vid University of Warwick, Stockholms universitet och Lunds universitet. Vid Warwick Business School forskade hon om näringslivets ansvar i samhället och studerade även social rättvisa initiativ vid krigsbrottsdomstolen i Haag.

Hennes doktorsforskning utforskar ungdomars potential, täckande områden från radikalisering till Globalt Medborgarskapsutbildning. Hon är intresserad av tjänstebaserat lärande, andliga frågor inom utbildning, samt utbildningens roll i att förebygga gängbrott och radikalisering.

Besök Christines universitets hemsida:

https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/christine-namdar 

Christine in Twitter

Saija Benjamin (2018-2022)

Saija Benjamin har arbetat i Att Växa Upp Radikal? forskningsprojekt som postdoktor. Inom den större studien låg hennes speciella fokus på de individuella livsbanorna och de unga informanternas socioemotionella utveckling och meningsskapande. Med en lärarbakgrund är Saija särskilt intresserad av hur skolundervisning kan stödja barn och ungdomars positiva världsbild och identitetskonstruktion, och utvecklingen av socio-emotionella och kognitiva färdigheter som stärker ungdomarnas motståndskraft mot skadlig utveckling, såsom radikalisering.

 

Visit Saija's university home page.

Pia-Maria Koirikivi (née Niemi) (2018-2022)

Pia-Maria Koirikivi, fil.dr., är universitetslektor i världsbildsutbildning vid Helsingfors universitet (FIN) och har arbetat inom Att Växa Upp Radikal? forskningsprojekt som postdoktor. Pia-Maria är särskilt intresserad av religiös och politisk extremism, och sätten i dessa frågor tas upp i formell utbildning. Som lärarutbildare vill hon öka kunskapen om hur unga upplever utbildningsmiljöerna som platser för att diskutera och utveckla sin egen världsbild. Under 2018-2019 arbetade Pia-Maria som gästforskare vid McGill University i Montreal (CA) med anslaget från Alfred Kordelins Foundation.

Visit Pia-Maria's university home page 

Twitter: koirikivi_pia

 

Advisory Board

Professor Arto Kallioniemi, Professor of Religious Education, Unesco Professor, University of Helsinki, Finland 

Professor Kallioniemi is an expert in worldview education, human rights education, and teacher training concerning these content areas. Dr. Kallioniemi supports the reserach team's data collection especially with his experience in quantitative analyses. Dr. Kallioniemi will also help the team to disseminate the findings to relevant educational insitutions and networks.  

Dr Leena Malkki, University Lecturer, University of Helsinki, Finland

Dr Malkki is an expert in terrorism and political violence in western countries, history of terrorism, radicalisation and counterradicalisation, and school shootings. Dr. Malkki is also knowleable on Finnish policies on countering radicalisation and terrorism. Dr. Malkki supports the team especially with her knowledge related to terrorism studies and processes leading to violent extremism. 

Professor Jenny Berglund, Stockholm University, Sweden

Professor Berglund is an expert in Islam and education and she also has a wide knowledge on research concerning comparative religions and educational institutions. Dr. Berglund's experise support the research team especially in issues related to minority religions in education. 

Dr Veronika Honkasalo, Finnish Youth Research Network, Finland

Dr Honkasalo is an expert in multiculturalism in the lives of youth, gender studies, intergenerational and transnational relationships in young people's family and peer networks, youth work and policy. Dr. Honkasalo supports the project team especially with her knowledge on youth studies.