Unga behöver en egen vänkrets, meningsfulla aktiviteter och möjlighet att prata om sin plats i världen.

Färdigheterna och förutsättningarna för mental hälsa diskuterades mer ingående i följande diskussion. Forskaren och specialläraren Christine Namdar sa att förutom att lära sig sociala färdigheter och att hantera känslor skulle det vara viktigt att kunna prata om existentiella frågor som vem jag är och vad är min plats