Namdar betonar att vi måste förstå grundorsakerna till radikalisering och se potentialen i dessa skäl.

Hon arbetar mot gängkriminalitet i Stockholms utsatta områden – vill få de unga att använda sin radikalism i ett konstruktivt syfte