Kommer svenska bombningar snart att bli vardag i Finland? – "Vårt skolsystem är gammalt och familjeinstitutionen är trasig"

Radikaliseringen av unga har blivit ett stort problem i Sverige, men även unga i Finland löper större risk att marginaliseras, radikaliseras och en del gå med i gäng.