Hur kan man stödja barns och ungas välmående och förebygga extremistiskt tänkande?

Ett barn eller en ung person kan ha många års erfarenhet av att bli utestängd, illamående, kanske till och med svår mobbning i sin livsväg. Huruvida han hamnar i det extremistiska tänkandets rike är summan av flera faktorer, skriver förskoleprofessor Arniika Kuusisto från Helsingfors universitet.