Hur formas barns värderingar och förmåga att överleva?

Det är viktigt att forskningsresultaten ingår i lärarutbildningens och daghemmets vardag, säger förskoleprofessor Arniika Kuusisto.