Hur formas barns värderingar och förmåga att överleva?
Det är viktigt att forskningsresultaten ingår i lärarutbildningens och daghemmets vardag, säger förskoleprofessor Arniika Kuusisto.