Administration, finansiering och organisationer
Botnia-projektet och dess finansiering administreras av Helsingfors universitet (Forskningsprogramsenheten och FIMM), Folkhälsans forskningscentrum, Vasa Centralsjukhus och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) .

Botnia-projektet är en del av Spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik – från genetiska fynd till personlig medicin (2018-2025).

De kliniska studierna genomförs i samarbete med Hälsovårdscentralen i Vasa, Närpes, Korsholm och Malax.

Organisationer
Finansiering