Idrott och Integration i Svenskfinland

Svenska Kulturfonden 1.7.2021-31.12.2022.

Inom ramen för detta forskningsprojekt (1.7.2021-31.12.2022) vid Helsingfors universitet och Centrum för Nordenstudier (CENS) vill vi identifiera de avgörande faktorerna för ett deltagande i organiserad motion och idrott av personer med migrationsbakgrund i Svenskfinland. Minoritetsforskare Dr Malte Gasche och MSc Anni Reuter studerar kopplingen mellan invandrarnas engagemang i organiserad idrott och integration, men också peka på samhälleliga segregationstendenser som integrationshinder. I det föreslagna forskningsprojektet förstås integration som en process där individen upprätthåller sin egenkulturella identitet och samtidigt blir en deltagare i vårdkulturen (Berry & David 1997). Pilotstudien i ett lite undersökt ämne inom den inhemska forskningen genomförs i ett unikt samarbete med Finlands basket-, box-, [fot]boll-, handboll-, ishockey- och skidförbund, medlemsförbundet Finlands Svenska Idrott r.f. såväl som medborgarorganisationen Folkhälsan. I den icke-akademiska spridningen av projektets forskningsresultat kommer Gasche och Reuter att samarbeta med M.A. Petter Lindberg, kulturproducent vid den public service-aktören YLE. För att motverka rasism i idrott har Svenska YLE gått med på att tillsammans med forskargruppen utveckla debatt och dokumentärprogram. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.