Strategiska forskningsområden

Under strategiperioden 2017–2020 vill universitetet ta sig an fyra stora frågor eller ämnesområden: Den digitala världen, åldrande och hälsa, globaliseringen och hållbar utveckling. Tre strategiska forskningsområden är livsvetenskaper, människan i en värld av förändring och materiens uppbyggnad.

De strategiska forskningsområdena ska skärpa universitetets forskningsprofil och styra forskningen i riktning mot mångvetenskaplighet och problemlösning samtidigt som man skapar bredare kompetenskluster som överskrider institutionsgränserna. De strategiska forskningsområdena ska styra forskningens fokus och satsningar på enhetsnivå och universitetsövergripande. De bidrar också till att forskningen vid universitetet blir synligare.

Nyheter