Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper

Etiksprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper har till uppgift att ordna etisk förhandsprövning av icke-medicinsk forskning inom humanvetenskaperna vid Helsingfors universitet. Nämnden ska också styra utvecklingen av forskningsetiken inom humanvetenskaperna genom att ge utlåtanden och t.ex. följa upp och koordinera utbildningen i forskningsetik. Dessutom ger nämnden råd i forskningsetiska frågor och hjälper att lösa forskningsetiska problem. Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper iakttar Forskningsetiska delegationens anvisning om etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning.

Medlemmar mandatperioden 2018–2021

Ordförande
Professor Erika Löfström

Sekreterare
Aura Kivilaakso
Kontakt: eettinen-toimikunta@helsinki.fi

Medlemmar (suppleanterna inom parentes)

 • Forskningsdoktor Ida Koivisto (professor Kimmo Nuotio)
 • Universitetslektor Salla Kurhila (professor Jan Lindström)
 • Forskningsdoktor Marius Lahti-Pulkkinen (docent Jussi Saarinen)
 • Forskninsdoktor Karoliina Snell (biträdande professor Hisayo Katsui)
 • Professor Auli Vähäkangas (universitetsforskare Maija Penttilä)
 • Universitetslektor Riitta Freese (forskninsdoktor Suvi Itkonen)
 • Doktorand Oona Myllyntaus (Doktrorand Ilja Kokkonen)

Mötesschema

Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet sammanträder följande dagar:

 • 15.1.2020
 • 11.2.2020
 • 10.3.2020
 • 8.4.2020
 • 18.5.2020
 • 12.6.2020

 

Forskarna ombes bekanta sig med Forskningsetiska delegationens etiska principer för de humanvetenskapliga forskningsområdena. Begäran om utlåtande som önskas bli behandlad vid ett möte ska skickas per e-blankett. Dokumenten skickas som ett enda PDF-dokument senast två veckor före mötet i fråga (samma veckodag som mötet är, senast kl. 24:00). Försenade ansökan flyttas till nästa möte. Om nämnden konstaterar att forskningen uppfyller de etiska principerna för forskning inom humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper skickas nämndens utlåtande per e-post till den sökande inom två veckor från det möte där begäran om utlåtande behandlades.

Anvisningar till forskarna