Think Open

Forskning som har producerats med offentliga medel tillhör forskarsamfundet och samhället. Think Open samlar Helsingfors universitets öppet tillgängliga forskningsdata, koder och publikationer på ett och samma ställe. Informationen är fritt tillgänglig för alla. I intervjuerna med forskarna kan du läsa om vad öppen vetenskap kan åstadkomma.