Tjänster för forskare

Universitetets stödtjänster för forskningen röjer undan hinder för forskningen och sparar tid för forskarna. Tjänsterna erbjuds på universitetets intranät Flamma, på campus, centraliserat på universitetsnivå och i samband med tjänster som finns nära forskaren (närtjänster). Tjänsterna utvecklas kontinuerligt med beaktande av kundernas behov.

Närmast forskaren finns fakulteternas, institutionernas och de fristående institutionernas stödpersonal.

Personalen vid enheterna hjälper forskarna med dagliga ärenden, samarbetar med de tjänster som centralförvaltningen erbjuder och hjälper vid behov forskaren att hitta rätt tjänsteproducent. Vanligen hör ekonomi‑ och personaltjänster till närtjänsterna, och i vissa enheter ingår även stöd för finansieringsansökan.

Enheterna har också hand om de lokaler som forskarna utnyttjar och de tekniska tjänsterna.

Forskningstjänsterna hjälper forskarna med förberedelserna inför forskningsprojekt och med att ställa forskningsresultaten i samhällets tjänst. Tjänsterna omfattar stöd för planering och ansökan om forskningsfinansiering, juridiska tjänster för forskningsprojekt, företagssamarbete och utnyttjande av forskningsresultat.

Forskningstjänsterna hör till sektorn för forskning vid centralförvaltningen. Forskningstjänsterna har nära samarbete med HIS Helsingin Innovaatiopalvelut Oy en kommersialiseringsaktör som ägs av universitetet. 

Mer information om forskningstjänsterna finns i universitetets intranät Flamma.

De ekonomi- och personalförvaltningstjänster som forskningsprojektet behöver erbjuds av servicecentren på campus.

För centrens verksamhet ansvarar kvesturen vid centralförvaltningen och personal- och juridiska ärenden ansvarar för personaladministrationen. Personal- och juridiska ärendens enhet för internationella personaltjänster hjälper utländska forskare som kommer till Finland att etablera sig i landet och underlättar finländska forskares resor utomlands.

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder forskarna elektroniska och tryckta resurser och tjänster i samband med dem. Dessutom tillhandahåller biblioteket tjänster och utbildningar i anknytning till informationssökning, open access-publicering och hantering av forskningsmaterial. Biblioteket har filialer på alla campus.