Forskningsmaterial är det material som forskaren producerar, använder och bearbetar under forskningsprocessen. Forskningsresultaten baserar sig på forskningsmaterialet. Materialet kan vara i digital, analog eller fysisk form. Det kan t.ex. vara observationer, mätningar, avbildningar, ljudupptagningar, text, statistik eller dokument.