Kontaktuppgifter

Direktör of the Doctoral School in Humanities and Social Sciences: Minna Palander-Collin, Tel. +358 50 44 82235
Sakkunnig: Kirsi Korpiaho, tel. +358 29 41 24813
Koordinator: Mikko Juusti, tel. +358 29 41 23800
Koordinator: Maiju Raassina, tel. +358 29 41 24763
Planerare: Päivi Väätänen, tel. +358 29 41 23350
Planerare: Iro Särkkä, tel. + 358 29 41 24815
Planerare: Lauri Turpeinen, tel. +358 29 41 23801

E-post: hymy-doc@helsinki.fi

Adress:
5. våning, Berggatan 3

Postadress:
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan
PB 4
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET