Graduate SPIRIT

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan (HYMY) är med i ett internationellt projekt som bär namnet Graduate SPIRIT, ett treårigt Erasmus+ finansierat samprojekt som syftar till att förbättra doktorandutbildningen.

Graduate SPIRIT (Graduate School Programme for International Researchers and Interdisciplinary Training) strävar efter att erbjuda ett inventarium av goda praxis i forskarskolorna. Goda praxis samlas in inom olika områden: praxis som rör doktorsstudierna, personalen, läroplanen och hela organisationen. Projektet siktar därtill även på att prova på ett antal innovationer angående internationella, tvärvetenskapliga och intersektorala metoder i forskarutbildningen. Som resultat syftar Graduate SPIRIT till att utveckla forskarskolornas vardag med att erbjuda en omfattande katalog från vilken forskarskolor kan välja och implementera idéer enligt sina behov.

Bakgrunden för projektet ligger i behovet för Europeiska forskarskolor att ha lämpliga redskap för att bättre stimulera, organisera och leda tvärvetenskaplighet och internationell mångfald i forskarutbildningen. Dessutom är samarbetet mellan olika sektorer ett växande område för universiteten.

För tillfället är inte goda praxis systematiskt listade, vilket gör det svårt för individuella forskarskolor att hitta och utnyttja dem. Dessutom är forskarskolorna alltmera internationella, vilket leder till nya utmaningar i att hantera kulturell diversitet. Graduate SPIRIT strävar efter att leta fram och samla in goda praxis om internationalitet, tvärvetenskaplighet och sektorsövergripande samarbete och ha dem under samma webbadress.

Under projektet kommer de deltagande projektpartnerna att bättre anpassa till den så kallade tredje cykeln av Bologna processen, ett europeiskt högskoleinitiativ för att samordna högskoleutbildningen. Med att definiera nyckelelement som leder till en framgångsrik forskarutbildning, Bologna III uppmanar universiteten i Europa att analysera och fastställa sina doktorandprogram på samma sätt som kandidat- och magisterprogrammen.

Graduate SPIRIT är ett samprojekt mellan nio högskolor i Europa, som projektkoordinatorn fungerar the Erasmus Graduate School of School Sciences and the Humanities (University of Rotterdam).

Med i projektet är:

  • Erasmus University Rotterdam (projektkoordinator, Holland)
  • Central European University (Ungern)
  • Heidelberg University (Tyskland)
  • Leipzig University (Tyskland)
  • Loughborough University (Stor-Britannien)
  • Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences (Polen)
  • KU Leuven (Belgien)
  • University of Helsinki (Finland)
  • Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (Frankrike)

För mer information, kolla projektets hemsida.