Kontaktuppgifter

Päivi Väätänen
Planerare för doktorandprogrammet
e-post: hymy-doc@helsinki.fi
+358 2941 23350

Jutta Kajander & Anniina Sjöblom
Forskarstudieärenden vid humanistiska och teologiska fakulteten (frågorna gällande ansökning till forskarstudier, forskarstudierätter samt evaluering av avhandlingar)
e-post: hum-postgrad@helsinki.fi
+358 2941 22351, +358 2941 21610

Doktorandprogrammets ledare
Prof. Sami Pihlström
sami.pihlstrom@helsinki.fi
+358 2941 23456

Ledningsgruppen

Prof. Sami Pihlström
Prof. Anne Birgitta Pessi (varajohtaja)
Prof. Martti Nissinen
Prof. Jouko Talonen
Apulaisprof. Katja Valaskivi
Opiskelijaedustaja, tohtorikoulutettava Heidi Rautalahti
Opiskelijaedustaja, tohtorikoulutettava Sofia Holopainen

Sekreterare: planerare Päivi Väätänen

En av dina viktigaste uppgifter innan du lämnar in ansökan är att hitta lämpliga handledare för ditt avhandlingsprojekt. Eftersom det inte alltid är alldeles enkelt att hitta handledare, har vi sammanställt några tips för hur det lönar sig att gå till väga:

  • Börja i tid. Med ”i tid” menar vi månader i förväg, inte veckor. Det tar oftast väldigt länge att hitta lämpliga handledare.
  • Gör din research. Det är mer sannolikt att du får ett jakande svar om du tillfrågar forskare som har samma forskningsintressen som du. Sök en handledare på samma sätt som om du skulle söka jobb: ett allmänt formulerat meddelande som skickas till en stor grupp mottagare leder sällan till önskat resultat. Bekanta dig med handledarnas forskningsprofiler och fokusera på att kontakta dem som du har gemensamma forskningsintressen med.
  • Beakta detaljerna. Minst en av dina handledare ska vara fast anställd vid eller i ett långvarigt anställningsförhållande till den fakultet som du söker rätt att avlägga examen vid. Minst en av handledarna ska också ha titeln docent eller motsvarande vetenskaplig kompetens. När du hittar potentiella handledare ska du i den fortsatta diskussionen försäkra dig om att åtminstone en av handledarna uppfyller de här villkoren.
  • Var exakt. Handledare får mycket e-post. När du kontaktar en potentiell handledare ska du presentera ditt ämne, och skälet till att du valt det, tydligt och koncist, så att handledaren enkelt kan bedöma om dina planer verkar intressanta och genomförbara.
  • Ha tålamod och var beredd på besvikelser. Du kan få flera nekande svar – och ibland kan det hända att du inte får något svar alls. Det kan hända att ditt forskningstema inte passar ihop med handledarens expertis och intressen. Ibland kan handledarens handledningskvot vara full eller så kan hen av andra orsaker inte ta emot nya handledningsuppdrag. Om du får ett nekande svar så fortsätt att söka. Observera också att det är möjligt att det inte finns lämpliga handledare vid Helsingfors universitet, i synnerhet om din planerade doktorsavhandling är inom ett litet forskningsområde. I det fallet är din enda möjlighet att fortsätta eftersökningarna och uppskjuta din ansökan, eller vända blicken mot något annat universitet där du har större möjlighet att hitta en sakkunnig handledare.

Personliga profiler av forskare i teologiska fakulteten hittar du i Helsingfors universitets forskningsportal, och där kan du lockså läsa närmare om deras forskningsintressen.

Du kan också göra personsökningar i forskningsportalen genom att använda sökord som anknyter till ditt forskningstema. Observera dock att portalen listar alla forskare som på något sätt är affilierade till Helsingfors universitet – inklusive personer som för närvarande är doktorander och som alltså inte kan vara handledare. Om din sökning ger en träff på en person som är anställd vid universitetet, anger profilen personens kontaktuppgifter och befattning.