För nya doktorander

Då du blir antagen till att avlägga doktorandstudier vid Helsingfors universitet får du ett antagningsbrev från din fakultet. I brevet får du instruktioner för hur du tar emot studieplatsen och hur du anmäler dig för det första läsåret som doktorand.

Du förlorar den erbjudna studieplatsen om du inte tar emot den inom den utsatta tiden.

Vänligen notera att du kan anmäla dig som frånvarande under ditt första studieår som doktorand enbart om

  • du fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor,
  • du är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet,
  • du är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

När din rätt att avlägga doktorsexamen registreras i Helsingfors universitets studeranderegister antecknas förutom din grundinformation även till vilket doktorandprogram du hör samt ifall du avlägger dina doktorandstudier som heltids- eller deltidsstudier.

Om du påbörjat dina doktorandstudier redan tidigare hittar du anmälningsinstruktionerna här.

I gemensam ansökan och i separat antagning kan du ta emot endast en högskoleplats från och med 1.8.2016. Bestämmelsen om en högskoleplats inbegriper då alla utbildningar som leder till högskoleexamina.

Bestämmelsen i korthet:

  • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.
  • Bestämmelsen gäller också studier för högskolornas påbyggnadsexamina; licentiat och doktorsexamina.
  • Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning.
  • Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som leder till högskoleexamen, men du bör ta emot studieplatserna under olika terminer.

När du har tagit emot studieplatsen och gjort läsårsanmälan, registreras dina uppgifter i universitetets studeranderegister Oodi inom några veckor.

Om du gav din e-postadress när du ansökte om studieplats vid universitetet, får du också ett meddelande per e-post att dina uppgifter har sparats och registrerats. Efter det kan du aktivera ditt användarnamn som ger dig tillträde till Helsingfors universitets datasystem.

Om du inte har gett eller inte minns om du gav din e-postadress när du ansökte om studieplats, vänta tills du får studieintyget per post och aktivera sedan ditt användarnamn.

Att aktivera användarnamnet elektroniskt är möjligt också till exempel om man befinner sig utomlands.

Aktiveringen sker med hjälp av dina bankkoder i Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Aktia, Tapiola, Ålandsbanken och Handelsbanken. Vid eventuella problem kontakta universitetets Helpdesk.

Närmare anvisningar om aktiveringen av användarnamnet se Helsingfors universitets IT-centers anvisning. När du aktiverar ditt användarnamn förbinder du dig att iaktta datasystemens användarregler med din elektroniska underskrift.

Obs! Denna anvisning gäller inte studerande som redan har ett användarnamn. Deras användarnamn ändras inte. För att aktivera ett tidigare användarnamn behöver du bankkoder i en finländsk bank, ett elektorinsikt id-kort som utfärdats av polisen i Finland och en kortläsarenhet eller ett mobilcertifikat.

Om du inte redan är studerande vid Helsingfors universitet, får du ett studieintyg med posten inom några veckor. Studeranderegistret meddelar också per e-post när din studierätt har registrerats.

Helsingfors universitet använder sig av en registeruppföljning av doktorander. Genom registeruppföljningen är det möjligt att följa med hur doktorandstudierna framskrider och systemet möjliggör att universitetet kan erbjuda stöd och handledning till de doktorander vars studier riskerar att fördröjas.

Registeruppföljningen gäller samtliga vid Helsingfors universitet inskrivna doktorander vilka beviljats studierätt för sex år sedan eller mera och som ännu inte slutfört sin examen. Studieframgången uppföljs årligen på våren.

En doktorande som påbörjat sina studier för sex år sedan eller mera och som inte avlägger sin examen före läsårets slut (31.7), måste göra upp en individuell studieplan. Studieplanen finns till som ett hjälpmedel för planeringen av studierna.

Registeruppföljningen inverkar inte på studierätten, men ett hinder för närvaroanmälan införs. Man kan dock anmäla sig som frånvarande. Spärren avlägsnas då doktoranden framlägger en studieplan som fakulteten godkänner. Då planen godkänts kan man anmäla sig närvarande och fortsätta studierna.