Doktorsutbildning
Doktoranderna vid Helsingfors universitet forskar under ledning av toppforskare i en internationell forskningsmiljö. I en doktorsexamen ingår utöver forskning också kunskaper i det egna forskningsområdet och vetenskapliga påbyggnadsstudier som stöder den framtida karriären.
Är doktorsstudier för mig?