Forskningssamarbete med företag
Den mångsidiga forskningen vid Helsingfors universitet erbjuder företagen närapå oändliga samarbetsmöjligheter. Vi erbjuder allt från kortvariga konsultationer till fleråriga samarbets- och utvecklingsprojekt. Vi strävar alltid efter att tillsammans hitta det bästa möjliga samarbetssättet. Bekanta dig med våra tjänster och ta kontakt.
Bekanta dig med våra tjänster

Näringslivet, industrin, organisationer och offentliga sammanslutningar kan utnyttja Helsingfors universitets resurser och kunskap genom att beställa undersökningar. Universitetets forskare besitter kunskap av internationell toppkvalitet och har en betydande sammantagen forskningsinfrastruktur till sitt förfogande. 

Ungefär 4 500 forskare arbetar vid Helsingfors universitet. Sakkunskap och kompetens finns på flera olika områden. Många forskare är redo att hjälpa företag med deras forskning och produktutveckling. Berätta närmare vilken sorts hjälp du behöver så funderar vi tillsammans ut hur vi kan hjälpa. Beställda undersökningar är för det mesta ganska korta och exakta forskningsprojekt som pågår under några dagar till flera månader. 

Ta kontakt med vårt team för företagssamarbete och berätta vad du behöver!  

Samarbetsprojekt uppstår från ett gemensamt vetenskapligt intresse eller utgår från ett tydligt behov som företaget har. I mån av möjlighet kan man ansöka om offentlig finansiering för samarbetsprojekt mellan universitetet och ett eller flera företag.  

Beroende av dina behov kan vi bedriva forskning som jämbördiga partner. I gemensamma projekt delar vi på kostnaderna och riskerna som är knutna till forskningen. Universitetet kan också vara en central partner i ett företags innovationsekosystem. 

Universitetet publicerar forskningsresultaten när tiden är mogen. Företagen kan dra lika stor nytta av samarbetsprojekten som av uppdragsforskningen. Vi behandlar också ofta data som företag erbjuder.  

Ta kontakt med vårt team för företagssamarbete och berätta vad du behöver! 

Universitetet har till sitt förfogande ett betydande antal laboratorier och teknologi också för att utföra ovanliga analyser. Om kommersiella laboratorier inte kan erbjuda de analyser du behöver är det en god idé att vända sig till oss. Våra proffs klarar av överraskande uppgifter. 

En lista över våra olika tjänster hittas här. 

Vi erbjuder forskare och företag tillgång till vår mångsidiga infrastruktur. Vi har bland annat växthus, olika biobanker samt samlingar med levande växter och mikrober. Vi använder oss av de nyaste elektronmikroskopen, teleskopen, forskningsfartygen och provtagningsutrustningen såväl på land, till sjöss som i luften. 

Sök upp forskningsinfrastrukturer i vår forskningsportal om du tror att vi kan ha den teknologi du skulle behöva.

Skulle du vilja erbjuda universitetet något som behövs i forskningen? Vi tar emot sponsormaterial och forskningsfinansiering. Vanligtvis kan vi som motprestation erbjuda synlighet.  

Universitetet har emellertid förbundit sig till att följa god vetenskaplig praxis. Vi sysslar inte med dold reklam och vår personal kan inte göra reklam för produkter från sponsorer på sin fritid. Vi berättar alltid öppet om våra sponsorer. 

Även om vi förhåller oss mycket strikt till etiska begränsningar når vi vanligtvis samförstånd med sponsorerna om en gemensam syn som gagnar bägge parter. Det finns exempelvis ofta sponsorer för vetenskapliga kongresser och de får hålla ett kort anförande under kongressen. Forskarna har också erbjudits forskningsmaterial och finansiering. 

Innovation Services (HIS) fungerar som kommersialiseringsarm för immateriella rättigheter som ägs av Helsingfors universitet. Därför bedriver Helsinki Innovation Services aktiv kommersialisering av resultat från banbrytande forskning genom att bl.a. grunda nystartsföretag samt kommersialisera affärsidéer och nya, proprietära teknologier via licensiering och försäljning.  

HIS kommer att stödja dig med:   

  • Insyn i tillgänglig, universitetsägd immateriell egendom 
  • Insyn i ny teknik och kommersialiseringsprojekt mogna nog för bolagisering och för att etablera investerarrelationer 
  • Licens- och förvärvsförhandlingar angående universitetsägd immateriell egendom 
  • Laguppbyggnad i nystartsföretag genom att ansluta kunniga personer på ledningsnivå med enastående kommercialiseringsmöjligheter 

Om ni är en industriell partner som vill licensiera eller förvärva innovativ vetenskapsbaserad teknik, eller om ni är en investerare som söker nya investeringar, då är HIS er främsta kontaktperson vid Helsingfors universitet.

Om ni är en skicklig, entreprenörsinriktad person som vill gå med i ett nytt vetenskapsbaserat företag, då kan HIS ansluta er till aktiva innovationsprojekt. 

Därutöver, studenterna deltar gärna i projektkurser, hackathons och olika utmaningar, där man letar efter lösningar tillsammans med företag.

Om du söker nya och fördomsfria tankar, läs mer om Helsinki Think Companys verksamhet.

Så här inleder du samarbete med universitetet

Hur man går vidare påverkas i synnerhet av vem som får utnyttja resultaten från samarbetsprojektet. Om finansiering söks tillsammans får oftast både partnern och universitetet använda och utnyttja resultaten från forskningssamarbetet också efter avslutat samarbete. I uppdragsforskningen är universitetets tjänster marknadsorienterat prissatta och det är vanligtvis endast företaget eller organisationen som beställer undersökningen som får använda sig av resultaten. 

Samarbetsexempel
Tillsammans kan vi erbjuda begåvade forskare det bästa utgångsläget för innovation.
Ta kontakt

Ta kontakt – tillsammans hittar vi en lämplig samarbetsform. 

Skicka e-post: businessteam@helsinki.fi