Kommittén för samhällssamverkan

Kommittén för samhällssamverkan utvecklar och breddar fakultetens samarbete med läkemedelsaktörer, myndigheter och andra samarbetspartner. Kommittén strävar efter att skapa omfattande och effektiva kontaktnätverk mellan fakulteten och olika intressegrupper. Vidare planerar och utvecklar kommittén alumnverksamheten och fakultetens medelsanskaffning.

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus