Forsknings- och undervisningspersonal

Professorer och biträdande professorer
MA
Marja
Airaksinen
professor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
HA
Helder
Almeida Santos
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Nanoteknologi, Teknisk kemi, kemisk processteknik, Medicinsk bioteknologi
MB
Marja
Blom
professor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci, Hälsovetenskap, Klinisk medicin
VC
Vincenzo
Cerullo
professor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Farmaci, Medicinsk bioteknologi
JH
Jouni
Hirvonen
professor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
AH
Anna-Riia
Holmström
biträdande professor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
AJ
Anne
Juppo
professor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
RK
Risto
Kostiainen
professor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
TK
Tapio
Kotiaho
professor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Kemi
TL
Timo
Laaksonen
professor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci, Nanoteknologi, Kemi
ML
Marikki
Laiho
professor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Cancersjukdomar, Farmaci
Tomi
Rantamäki
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Neurovetenskaper, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Farmaci
HR
Heikki
Ruskoaho
professor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
CS
Clare
Strachan
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Kemi, Materialteknik
PT
Päivi
Tammela
professor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi
RT
Raimo
Tuominen
professor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
AU
Arto
Urtti
professor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
HV
Heikki
Vuorela
professor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
Jari
Yli-Kauhaluoma
professor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Kemi
MY
Marjo
Yliperttula
professor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci

 

 

Forskare
MA
Monica
Almeida Ferreira
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
VB
Vimalkumar
Balasubramanian
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Nanoteknologi, Medicinsk bioteknologi
MB
Madhushree
Bhattacharya
universitetsforskare
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
GB
Gustav
Boije af Gennäs
universitetsforskare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Kemi, Medicinsk bioteknologi, Nanoteknologi, Teknisk kemi, kemisk processteknik
AB
Alexander
Bunker
universitetsforskare
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci, Fysik, Biovetenskaper, Kemi, Nanoteknologi
YD
Yaping
Ding
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
CD
Cristina
Durante Cruz
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Farmaci
AF
Adyary
Fallarero Linares
universitetsforskare
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
SF
Sara
Feola
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
MF
Moshe
Finel
universitetsforskare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Biovetenskaper
FF
Flavia
Fontana
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
PF
Pia Johanna
Fyhrqvist
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
JG
Juan
Garcia Horsman
universitetsforskare
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
LG
Leo
Ghemtio Wafo
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
MG
Mikaela
Grönholm
universitetsforskare
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Biovetenskaper, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Farmaci
Markus
Haapala
universitetsforskare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Kemi, Övrig teknik och teknologi
PI
Polina
Ilina
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci, Biokemi, cell- och molekylärbiologi
UJ
Ulrika
Julku
forskardoktor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
PJ
Päivi
Järvinen
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
KK
Karmen
Kapp
forskardoktor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci

Pages

 

 

Lärare
OA
Osmo
Antikainen
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
SH
Suvi
Hakoinen
universitetslärare
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
Leena
Hanski
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
YH
Yvonne
Holm
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
LK
Lasse
Karhu
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
RL
Raisa
Laaksonen
universitetslektor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
PL
Patrick
Lauren
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
ML
Maarit
Leino
universitetslärare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
IN
Ilona
Niittynen
universitetslärare
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
LP
Leena
Peltonen
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
PP
Petteri
Piepponen
universitetslektor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
KP
Katja
Pitkä
universitetslärare
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
MP
Marika
Pohjanoksa-Mäntylä
universitetslektor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
SP
Susanna
Puusniekka
universitetslärare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
JS
Jukka
Saarinen
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
OS
Outi
Salminen
universitetslektor
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
Mia
Siven
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
TV
Tapani
Viitala
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Nanoteknologi, Kemi
KV
Katariina
Vuorensola
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
EW
Erik
Wallen
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci, Kemi

 

 

Doktorander
TA
Tiina
Ahonen
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
OA
Okko
Alitalo
doktorand
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci, Neurovetenskaper, Biokemi, cell- och molekylärbiologi
RA
Ralica
Arnaudova
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
MB
Mariia
Bogacheva
doktorand
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Medicinsk bioteknologi
MB
Mael
Briand
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
TB
Tanja
Bruun
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
JC
Jacopo
Chiaro
doktorand
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
LD
Loic
Dreano
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
TE
Tony
Eteläinen
doktorand
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Vetenskapsgren Farmaci
PF
Patricia
Figueiredo
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Nanoteknologi, Farmaci
BF
Brittany
Ford
doktorand
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
MF
Manlio
Fusciello
doktorand
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Cancersjukdomar, Medicinsk bioteknologi, Biomedicinska vetenskaper, Farmaci
SG
Shella
Gilbert-Girard
doktorand
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
EG
Evgeni
Grazhdankin
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
FH
Firas
Hamdan Hissaoui
doktorand
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
RH
Riina
Harjumäki
doktorand
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
GH
Ghada
Hassan
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
JH
Juho
Heininen
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
JH
Juha-Pekka
Hieta
doktorand
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
AH
Anna
Hiltunen
doktorand
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci

Pages

 

 

Laboratorie- och teknisk personal
MH
Marja
Hagström
kemist
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci
SH
Shabnam
Heliölä
laboratoriemästare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
LK
Liisa
Konttinen
laboratoriemästare
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
Annika
Korvenpää
laboratoriemästare
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
RL
Riikka-Juulia
Lepistö
laboratorieanalytiker
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
JM
Johanna
Mosorin
laborant
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
HM
Heidi
Mäkkylä
laboratoriesamordnare
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
TN
Tuija
Niinimäki
laboratoriemästare
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
SN
Susanna
Norrbacka
laboratorieanalytiker
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
TO
Timo
Oksanen
laboratoriesamordnare
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
EP
Emmi
Palomäki
tekniskt biträde
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
KP
Kaisa
Penttilä
laboratoriesamordnare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
LP
Leena
Pietilä
bioanalytiker
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
KR
Kati
Rautio
laboratoriemästare
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
AR
Alexandra
Rebelo Correia
laboratoriemästare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci
HR
Heikki
Räikkönen
laboratorieingenjör
Farmaceutiska fakulteten
Vetenskapsgren Farmaci
PS
Praveen Kumar
Singh
kemist
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
SS
Sanna
Sistonen
laboratoriemästare
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
MV
Marjo
Vaha
laboratoriemästare
Avdelningen för farmakologi och farmakoterapi
KV
Krista
Virtanen
laboratoriemästare
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper