Helsingfors universitets fonder och donatorer 2018-2019

I årsboken Helsingfors universitets fonder och donatorer samlar vi information om de av universitetet erhållna donationer och beviljade stipendier. Bekanta dig med nyckelsiffrorna, de senaste nyheterna samt stipendiaternas berättelser här.
Läs årsboken i pdf-format

Grattis stipendiater, tack donatorer!