28.2.2020 Donatorernas morgonkaffe. Som tema är motfinansieringskampanjen och hållbar investering. 
 
17.3.2020 Kvällens tema är mångfald i naturen med ledning av rektor Jari Niemelä (evenemangets sida på finska). Efteråt ordnas diskussionstillfälle för giraffklubbens medlemmar med rektor, där universitetets nya strategi diskuteras. Evenemanget är inhiberat på grund av coronaviruset.
 
26.3.2020 Årsdagsfest.
 
5.5.2020 Stipendiaternas och donatorernas fest. I år har nästan 300 stipendiater fått glädja sig över donationsmedlen. Du kan fira stipendiaterna och donatorerna genom att njuta av stipendiaternas virtuella hälsning. Du kan se hälsningen här.
 
Vårens program har skickats per e-mail till giraffklubbens medlemmar 25.3.2020. Kolla din skräppost ifall du inte har fått meddelandet.
28.11.2019 Unicorner – Official SLUSH Side Event i Tankehörnan (se nyhet på finska).
 
17.9.2019 Besök i Tusby träsk kulturobjekt Suviranta och Ainola (se nyhet på finska).
 

20.5.2019 Besök till Konestiftelsens herrgård på Drumsö.

6.5.2019 Stipendiaternas och donatorernas fest, Tankehörnan.

26.3.2019 Helsingfors universitets årsdag, Solennitetssalen. Universitetets 379:e årsdag firas tisdagen den 26 mars 2019 klockan 17.30. Festtalet av Susanna Pettersson, överintendent, Sveriges Nationalmuseum.

17.1.2019 Besök till Nya Barnsjukhuset (se nyhet på finska).
 

 

13.3.2018 Terkko Health Hub och Helsinki HiLIFE är Helsingfors universitets nya lärandemiljöer. HiLIFE är en livsvetenskapshelhet som redan nu har lyckats locka utländska toppforskare till Finland. Institutets direktör Tomi Mäkelä presenterar HiLIFE och universitetets livsvetenskapshelhet för oss. Terkko Health Hub är i sin tur ett hälsovetenskapsbibliotek som öppnades i nyrenoverade lokaler hösten 2017. Förutom böcker inhyser Terkko också vetenskapliga uppstartsföretag, som presenteras närmare av företagarforskarna själva samt Helsinki Health Capital-projektets ledare Tuula Palmén och prodekanus Marjukka Myllärniemi som ansvarar för forskningen vid Medicinska fakulteten. Mera information och inbjudan skickas i slutet av februari.

26.3.2018 Helsingfors universitets årsdagsfest. Inbjudan skickas i mars.

16.4.2018 Stipendiaternas och fondernas fest hålls i år i den fantastiska Tankehörnan, där du kan träffa stipendiemottagarna. Skriv upp datumet och håll koll på din postlåda i mars.

8.5.2018 Helsingin Sanomat och Helsingfors universitets gemensamma initiativ VOX drar fulla hus och förändrar världen ett steg i taget. Denna vår står Sanningen i turen. Kom med redan på giraffernas förfest hos kanslern!

21.5.2018 Vi avslutar läsåret högt uppe på Brobergsterassen med utbildning som tema. Kom och hör vad fenomenbaserat lärande och multilitteracitet är. Lär dig vad Innokas-nätverket gör. Lyssna på vart robotik, kodning och virtuell samt förstärkt verklighet kan föra skolväsendet. Vi avslutar säsongen med cocktails hos kanslern och hälsar sommaren välkommen.

Glöm inte heller vårens andra evenemang:

26.4.2018 På alumndagen diskuteras i år teman kring hållbar utveckling. Alla i Giraffklubben är välkomna på universitetets gemensamma evenemang.

På våren tar vi i Tankehörnan även ställning till händelserna 1918. Tisdag 27.2.2018 diskuterar sakkunniga från olika vetenskapsområden händelser, personer och svåra stunder 1918. Hur framstod händelserna för dem som levde då och hur ser de ut för eftervärlden? Lyssna hela dagen eller ta del av enskilda framträdanden i Tankehörnan eller se på streamen hemma på soffan. Programmet uppdateras på Tankehörnans sidor.

Glöm inte heller sommarens SuomiAreena! Vi ses i Björneborg 16–20.7.2018.

Hösten 2016
5.-6.10. Thinkfest
5.10 Varför behöver vi vetenskap? Kanslers diskussion
18.10. VOX Helsinki

Våren 2016
16.3.2016 VOX Helsinki
23.3.2016 Helsingfors universitets årsfest
27.4.2016 Stipendiaternas och fondernas fest 2016
15.6.2016 Vetenskapsbesök till campus Vik - hållbara maten som teman.