Giraffklubben är en inblick i vetenskapens inre krets

Kirahviklubi on lahjoittajien yhteisö, johon kutsutaan kaikki yli 1000 euroa lahjoittaneet.

Välkommen till Giraffklubben

Till Giraffklubben inbjuder universitetet alla donatorer som har donerat över 1000 euro. Till Giraffklubben kallas också donatorer som har startat jubileumsinsamlingar och som har upprättat testamente till förmån för vetenskapen. Klubben leds av universitetets kansler och rektor.

Medlemmarna i Giraffklubben bjuds bl.a. in till Stipendiaternas och fondernas fest och universitetets årsdagsfest. Medlemmarna får också inbjudan till aktuella vetenskapliga evenemang och andra tillställningar och till tillfällen där donatorerna tackas. Giraffklubbens medlemmar får en årgång av tidskriften Yliopisto och det elektroniska nyhetsbrevet för donatorer Thinkletter. Vi utvecklar kontinuerligt Giraffklubbens verksamhet.

Giraffklubben har fått sitt namn efter kvarteret Giraffen som är kvarteret där universitetets huvudbyggnad är belägen.

Nya synvinklar

Giraffklubben är en intresseväckande mötesplats där forskare och donatorer kan träffas på akademiska föreläsningar, diskussioner och andra aktuella evenemang. Klubben siktar på att sammanställa och förmedla information om vetenskapliga innovationer och de nyaste forskningsrönen samt erbjuda möjlighet att följa med användningen av donationsmedlen.

Läs mer om medlemmarna i Giraffklubben

Intervjuer med giraffklubbens medlemmar finns bland donatorernas berättelser. Giraffklubben har nästan 500 medlemmar, varav hälften är privatpersoner och hälften företrädare för olika organisationer.

Läs mer om donatorerna och kom med >>