Stöd Legal Tech Labs verksamhet

Legal Tech Lab är ett mångvetenskapligt centrum där man forskar i, undersöker och testar teknologi inom juridik och lagstiftning samt digitalisering av juridiska tjänster och rättspraxis. Labbet har sin hemvist vid Juridiska fakulteten.

Labbets målsättning är att lyfta fram möjligheterna inom den teknologi som kan användas inom juridik och lagstiftning. Man vill dela också kritiska synpunkter och insikter gällande teknologin, och skapa en one-stop-shop för forskningsdata inom digitalisering av rättspraxis både i Finland och internationellt. Legal Tech Lab är alltså Juridiska fakultetens egna uppstart, som kombinerar experiment i praktisk juridisk teknologi med djupgående akademisk forskning.

Legal Tech Lab växer hela tiden och behöver ditt stöd – kom med, donera!