Fonder för samhällsvetenskaper

Fonderna för samhällsvetenskaper främjar forskning, undervisning och studier i samhällsvetenskap och statsvetenskap vid Helsingfors universitet. Till vetenskapsfonden för samhällsvetenskaper hör flera namnfonder.