Fonden för teologi

Fonden för teologi stöder forskning och studier i teologi vid Helsingfors universitet.

9 namngivna fonder, den äldsta från 1876.

Kapital (2015): 504 000 euro
Förvaltningsnämnden: dekanus Ismo Dunderberg, universitetslärare Outi Kaltio och teol. stud. Antti Pollari

Frans Oskar och Jo­han­na Aal­toi­las fond Fonden grundar sig på byggmästaränkan Johanna Aaltoilas testamentdonation 1941. Fonden stöder mindre bemedlade teologiestuderande vid Helsingfors universitet.

Ed­vin Avel­la­ns fond Fonden grundar sig på riksdagsmannen, kommunalrådet Edvin Avellans testamentdonation 1913. Fondens ursprungliga syfte är att stödja missionärer i inre mission.

Axel Adolf Lau­rells sti­pen­di­e­fond Grundar sig på A. A. Laurells dotter Victoria Laurells donation 1927. Fonden delar ut stipendier för studier helst utomlands till teologer och pedagogie studerande som känner sig kallade att bli religionslärare.

Elna Pel­ko­nens fond Grundar sig på författare Elna Charlotta Pelkonens testamentdonation. Fonden inrättades 1971 och den stöder forskningsarbete inom det karelsk-ortodoxa kulturarvet.

Sa­i­ma och Adolf Strengs fond Grundar sig på professor Adolf Strengs och fru Saima Strengs testamente 1931. Fonden delar ut stipendier inom det teologiska området.

Hil­da Tas­ki­nens fond Grundar sig på en donation av Hilda Taskinen. Fonden stöder mindre bemedlade teologie studerande från Kuopio stifts område.

Teologiska fakultetens fond Fonden stöder teologie studerande som har visat god framgång i sina studier och sedlighet i livet.

Aune Vappu­las namngivna fond Fonden grundar sig på filosofie magister Aune Vappulas (1912–2006) testamentdonation. Fondens ändamål är att stödja mindre bemedlade kvinnliga studerande i kyrkohistoria. 

Zand­ts fond Grundar sig på medel som insamlats 1876 i Sankta Katarinas svenska församling i S:t Petersburg och bland prästerskapet i Ingermanland till minnet av konsistorierådet Gustaf Fredrik Zandts gärning under 50 år som församlingens pastor. Fondens ursprungliga ändamål var att stödja teologiestuderande med kunskaper i ryska och tyska för tjänstgöring som präster i Ingermanland.