Donationer till medicin

Fonden för medicin stöder forskning, undervisning och studier i medicin vid Helsingfors universitet.