Donationer till matematik och naturvetenskaper

Fonden för matematik och naturvetenskaper stöder forskning, undervisning och studier i matematik och naturvetenskaper vid Helsingfors universitet.