Donationer till juridik

Fonden för juridik stöder forskning, undervisning och studier i juridik vid Helsingfors universitet.