Donationer till farmaci

Fonden stöder forskning, undervisning och studier i farmaci vid Helsingfors universitet. Området stöds även av Fonden för Universitetsapoteket.