Donationer till agrikultur- och forstvetenskaper

Agrikultur-forstvetenskapliga fonden består av 18 namngivna fonder.