Fonder och insamlingar du kan stöda

Genom att ge en gåva till Helsingfors universitets vetenskapsfonder stöder du forskning, studier och undervisning inom alla vetenskapsområden. Välj ett för dig viktigt forskningsområde. Det finns också flera andra insamlingar du kan donera till, och det är också möjligt att grunda en egen fond.

Årliga donationer på minst 850 euro är avdragsgilla i beskattningen.

Donera enkelt och snabbt till en valfri fond eller insamling: