Donatorer

Helsingfors universitet har med stor tacksamhet mottagit donationer och har också grundat åtskilliga fonder med hjälp av donatorer. Donationerna har i hög grad bidragit till den höga kvaliteten på universitetets grundforskning och till att Helsingfors universitet i dag är ett mångvetenskapligt forskningsuniversitet i världsklass. Alla donatorer finns här >>