Donatorer

Helsingfors universitet har med stor tacksamhet mottagit donationer och har också grundat åtskilliga fonder med hjälp av donatorer. Donationerna har i hög grad bidragit till den höga kvaliteten på universitetets grundforskning och till att Helsingfors universitet i dag är ett mångvetenskapligt forskningsuniversitet i världsklass. Alla donatorer finns här >>

Siiri Aalto
Lyydia Aarninsalo
Ab A. Recon Oy
ABB Oy
Abbvie Oy
Accenture Oy
Agronomiliitto ry
Ahlström Capital Oy
Arja Aho
Harri Ahokas
Heikki Ahonen
Jukka Ahonen
Air Spark Oy
Akava ry
Ari Akso
AKT ry
Aktia Pankki Oyj
Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla
Aktiastiftelsen i Vanda
Aktiastiftelsen i Vasa
Liisa Alanen
Kari Alanne
Algol Ab
Sakari Alhopuro
Aloha Pacific Oy
Dieter Aminoff
Felicia Aminoff
Heidi Andersson
Rauni Andersson
Heikki Apiola
Pentti Arajärvi
Kauko Aromaa
Peter Arppe
Paula Arvas
Rolf Aschan
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy
Askolan Osuuspankki
Kari Asp
Aue-säätiö
Juhana Aunesluoma
Avance Advokatbyrå Ab
A. Vogel Oy
Alexander Baklanov
Sergej Bashmakova and Iryna Zilitinkevich
Heidi Bechstein
Beneq Oy
Sophy Bergenheim
Bewe Commerce Ab
Biologian ja maantieteen opettajien liitto
Ilkka-Christian Björklund
Maria och Calle Björkman
BMX Helsinki ry
BMX Turku ry
Helena Bogdan
Borenius Advokatbyrå Ab
Robert Bornstein
Mallu Bruun
Martin Bunders
Elisabeth och Gustav Bygglin
Jesper Byggmästar
Jaana Bäck
Johan Bärlund
Albert de la Chapelle
Comptel Oyj
Cramo Oyj
Mathias Creutz
Joachim Curtius
Ritva Dammert
Niko Derome
Ann Marie Didrichsen
Magnus Diesen
Aijun Ding
Docrates Oy
Pia Dolivo
Dropp Water Oy
Emil Ehnström
Bernt Ehrnrooth
Paul Ehrnrooth
Einari Vidgrénin Säätiö
Susanna och Robert Ek
Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse
Laura Elomaa
EM Group Oy
Tomi Englund
Leena Enqvist
Joel Enwald
Ensihoidon tukisäätiö sr
Ilona Ervasti-Vaintola
Aila Eskelinen
Hanna Eskelinen
Etelä-Hämeen Osuuspankki
Jasmin Etelämäki
Etelä-Suomen OP-liitto ry
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiön rahasto
Marjut Evälahti
Jannica Fagerholm
Kurt Fagerstedt
Harvestia Oy
Henrik von Fieandt
Harri Filen
Finska Kemistsamfundet
Fiskars Oyj Abp
Erik Floman
Patrik Floréen
Tanja Flythström
Kai Fogelholm
Marikki Forell
Thomas Forss
Fortum Oy
F-Secure Oy
Eeva Furman-Hanski
Fuugin säätiö sr
G. Andersson Management Consulting Oy Ab
Gammur fá Nedra-Seli
Gerente Oy
Mykhailo Girych
Glaukooma Tukisäätiö Lux
Elisabeth Granberg
Grani Tennis ry
Hilppa Gregow
Georg Grotenfelt
Johan Grotenfelt
Inka Grönqvist
Stig Gustavson
Kirsi Gylden
Matilda Gyllenberg
Tari Haahtela
Anni Haapalainen
Leila Haaparanta
Pertti Haaparanta
Heikki Haara
Anu Hakala
Jaana Hallamaa
Matti Halonen
Tarja Halonen
Katri Halkka
Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Hangö Hamn Ab
Hankkija Oy
Hannes Snellman Advokatbyrå
Markku Hannula
Armin Hansel
Pertti Hari
Riitta Hari
Pirjo Harjanne
Liisa Harri
Harry Schaumans Stiftelse
Satu Hassi
Mikko Hassinen
John och Vivian Hartwall
Hartwall Capital Oy Ab
Pirkko Hautamäki
Ville Aleksi Havia
Tapio Heikkilä
Tiina Heino
Jussi Heinonen
Eero Heinonsalo
Marja-Liisa Heinonsalo
Arja Heinämäki
Ilkka Heiskanen
Marjo Heiskanen
Elisabeth Helander
Kari Heliövaara
Alex Hellsten
Ari Helo
Helsingin Satama Oy
Helsingin yliopiston professorien puolisot ry
Markku Henriksson
Livia Hertell
Anja Hietanen
Jesse Hirvelä
Reino Hjerppe
HM Law Ab
Katri Hirvonen-Nurmi
Harri Holopainen
Otso Holttinen
Nanne och Otto Homén-Lindberg
Petri Honkamaa
Reijo Honkanen
Seppo Honkapohja
Johan Horelli
Laura Huikko
Huittisten kaupunki
Tuuli Hukkanen
Juha Hulkko
Pekka Huttunen
Hyvinvointi Sulo Oy - Påre Skincare
Eero Hyvönen
Johanna Hyytiäinen
Outi Hägglund
Esa Hämäläinen
Päivi Hämäläinen
Marja-Liisa Hänninen
Juhani Härmä
Högskolestiftelsen i Österbotten
Laura Höijer
Urmas Hõrrak
Iberialais-amerikkalainen säätiö
Icosagen Cell Factory OÜ
Taina Iduozee
I.H. Ahaa ry
Niina Ihalainen
Marja ja Arto Ihto
Antti Iivonen
Paula Ikonen
IK Investment Partners Ltd
Ilkka Ilonen
Lea Ittonen
Itä-Uudenmaan Osuuspankki