Cancerforskningen utvecklas med rasande fart – investeringar hjälper vården tillämpa forskningen snabbare

Över en tredjedel av oss får en cancerdiagnos någon gång under sitt liv. Tack vare allt mer exakta diagnoser och individuella behandlingsmetoder tillfrisknar närmare två tredjedelar av alla som insjuknar. Livets manuskript är skrivet i cellerna. När vi förstår hur de fungerar kan vi erbjuda skräddarsydda, effektiva behandlingar.

Två patienters cancertumörer kan se likadana ut, men de är slutligen individuella. Den individuella medicinens utveckling har en central roll för behandlingen av cancer. Helsingfors universitets cancerforskare representerar vetenskapens globala toppnivå: utöver akademiprofessorerna Kari Alitalo och Lauri Aaltonen har universitetet tiotals professorer och forskare som forskar kring, undervisar om och behandlar cancer , antingen vid Helsingfors universitet eller inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Banbrytande forskning görs också exempelvis inom cancerimmunologi, i professor Satu Mustjokis forskningsgrupp.

Kom med och lös de elakartade tumörernas mysterier och hjälp oss alla få bättre vård nu och i framtiden! Varje donation är en viktig del av helheten.  

Donera nu

Mejlans universitets- och sjukhuscampus är ett av Europas största kluster för medicinsk forskning, undervisning och vård.  Målet med universitetets, universitetssjukhusets och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts intensiva samarbete är att så fort som möjligt ställa ny forskning till patienternas förfogande. Cirka 25 000 patienter behandlas årligen vid Helsingfors universitetssjukhus cancercentrum. 

Det välutforskat finländska genomet, ett befolkningsregister som sträcker sig tillbaka till 1600-talets kyrkoböcker, satsningar på mångvetenskaplig forskning, nya biobanker samt färdigheter i beräkningsmetoder som utnyttjar den nyaste informationstekniken gör Helsingfors universitet till en osedvanlig miljö och plattform för forskning, som kan hjälpa oss hitta tidigare otänkbara botemedel för cancer. 

Forskarna vid universitetet har utvecklat ett cancervaccin som för närvarande testas, hittat ny genominformation i DNA-molekyler, skapat modeller för allt mer individuella behandlingar utgående från olika former av blodcancer och kombinerat datamassor för att hitta bättre läkemedelskombinationer.

Målet är att dra nytta av de finländska databaserna och skapa ny spetsforskning om cancer med hjälp av effektiva analysmetoder som utnyttjar beräkningsdata. Forskarna strävar efter att hitta ärftliga faktorer som påverkar cancerrisken och ställa molekylära forskningsresultat till den kliniska vårdens förfogande allt bättre och snabbare.

Vi vet redan mycket om cancer och dess metabolism. När forskarna finner ett läkemedel kan stoppa metabolismen är de nära att hitta ett universellt botemedel för cancer.

Helsingfors universitets cancerforskare och universitetets samarbetsnätverk har som mål att samla in 120 miljoner euro i forsknings- och innovationsfinansiering. I dagens läge används årligen 100 miljoner euro för cancerforskning inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och det nationella cancercentrumet. Resurserna behövs för att allt fler patienter ska dra nytta av läkemedlens korta resa från laboratoriet till vården: med hjälp av en allt mer utvecklad screening av existerande läkemedel kan vi allt oftare erbjuda individer en läkemedelskombination som är effektiv mot just deras cancer. För en miljon i året kan vi bygga upp ett system som garanterar att varje cancerprovs känslighet för olika läkemedel undersöks individuellt före man fattar beslut om hur patienten ska behandlas.

Investeringar ger också patienterna flera möjligheter att delta i kliniska läkemedelsprövningar. Idag deltar högst 10 % av patienterna i läkemedelsprövningar, men målet för år 2025 är att upp till en tredjedel av patienterna ska kunna ta i bruk de nyaste cancerläkemedlen. Genom kliniska prövningar får vi värdefull information om hur olika patienter individuellt reagerar på nya läkemedel. 

I sitt arbete fokuserar våra forskare till exempel på hur man kan hindra cancertumörers blodkärl från att växa: utan blodkärl kan själva tumören inte heller bli större. Nya möjligheter finns också inom nanomedicin, som kan hjälpa oss transportera cancerläkemedel till cancercellen koncentrerat och exakt, vilket märkbart minskar bieffekterna på de friska delarna av kroppen. Stora datamassor analyseras bland annat av akademiprofessor Lauri Aaltonens forskningsgrupp. Gruppen strävar efter att öka vetskapen om hur arvsmassan påverkar cancer genom att undersöka unika patientgrupper inom den finländska befolkningen, exempelvis familjer där mycket cancer förekommer eller patienter som utsätts för samma miljöeffekter.  Investeringar i bland annat beräkningsmetoder och analys av stora datamassor gör det möjligt att pålitligt undersöka läkemedel med små sampel: i stället för tusentals människor kan läkemedelsprövningen innefatta endast ett tiotal eller ett hundratal patienter.

En central roll inom den nuvarande cancerforskningen har utvecklingen av cancerbehandlingar som utnyttjar kroppens eget immunsystem. Att aktivera cancerpatienternas egen immunrespons gör det möjligt för immunsystemet att mer effektivt attackera cancerceller. 

Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har som mål att samla in 10 miljoner euro i donationsmedel. Cancerforskningen är en av de centrala forskningsområdena vid fakulteten.

Kom med och lös de elakartade tumörernas mysterier och hjälp oss alla få bättre vård nu och i framtiden! Varje donation är en viktig del av helheten.  

Donera