Årsböcker Helsingfors universitets fonder och donatorer

Uppgifterna om donationer och stipendier sammanställs årligen i årsboken Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat. Årsböckerna berättar också om donatorerna. Donatorerna understöder begåvade studenter och forskare, de möjliggör banbrytande forskning inom flera vetenskapsområden, forskningens internationalisering och spridning av praktiska tillämpningar av ny forskningskunskap för det finländska samhällets bästa. Med hjälp av donationsmedlen har studenter studerat utomlands, forskare har publicerat sina forskningsresultat och universitetet har inrättat nya professurer. Årsböckerna har publicerats sedan 2004 och de kan läsas i PDF-format (på finska med några artiklar på svenska).

Läs årsboken Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat här (på finska)