Den etiska kommittén för forskningsverksamheten på Campus Vik har till uppgift att göra en etisk förhandsprövning av forskning på produktions- och sällskapsdjur och andra ryggradsdjur (cephalopoder, ryggradsdjurs fosterformer och vissa ryggradsdjurs larvformer) samt djur som inte omfattas av försöksdjurslagen (lagen om försöksdjursverksamhet), ge råd i forskningsetiska frågor och bistå i förhandlingar gällande forskningsetiska problemsituationer på campus.  Kommittén gör inte etisk förhandsprövning av medicinsk och icke-medicinsk forskning på människor eller forskning som omfattas av djurskyddslagen.

Medlemmar i kommittén mandatperioden 2018–2021

Ordförande:
Klinisk lärare Laura Hänninen

Sekreterare:
Seija Oikarinen
eettinen-toimikunta@helsinki.fi

Medlemmar:
Klinisk lärare Helka Heikkilä
Universitetslektor Merja Kotro
Professor Juha Partanen
Universitetslektor Petteri Piepponen
Klinisk lärare Minna Rajamäki
Professor Emerita Mirja Salkinoja-Salonen
Doktorand Ulriikka Savela-Huovinen
Doktorand Liisa Silvennoinen

Mötesschema

Etiska kommittén för forskningsverksamheten på Campus Vik sammanträder 2018:

  • 20.3.2018
  • 9.5.2018
  • 4.6.2018

Begäran om utlåtande som önskas bli behandlad vid ett möte ska skickas till kommitténs sekreterare per e-post till adressen eettinen-toimikunta@helsinki.fi. Dokumenten skickas som ett enda PDF-dokument senast två veckor före mötet i fråga. Kommittén rekommenderar att utlåtandet begärs innan forskningen eller experimentet genomförs.

Anvisningar till forskarna