Den etiska kommittén för forskningsverksamheten på Campus Vik har till uppgift att göra en etisk förhandsprövning av forskning på produktions- och sällskapsdjur och andra ryggradsdjur, koordinera och övervaka den forskningsetiska utbildningen på campus, ge råd i forskningsetiska frågor och bistå i förhandlingar i forskningsetiska problemsituationer på campus.  Kommittén gör inte etisk förhandsprövning av medicinsk forskning på människor eller forskning som omfattas av djurskyddslagen.
 

Medlemmar i kommittén mandatperioden 2014–2017

Ordförande:
professor Kristian Donner

Sekreterare:
Johanna Väyrynen
eettinen-toimikunta@helsinki.fi

Medlemmar:
Klinisk lärare Laura Hänninen
Kandidat i naturvetenskaper Mats Ittonen
Universitetslektor Seija Jaakkola
Universitetslektor Taina Lundell
Professor Juha Partanen
Universitetslektor Petteri Piepponen
Doktorand Marja Liisa Silvennoinen

Mötesschema

Etiska kommittén för forskningsverksamheten på Campus Vik sammanträder 2017:

  • 7.3.2017
  • 23.5.2017
  • 5.9. 2017
  • 28.11.2017

Begäran om utlåtande som önskas bli behandlad vid ett möte ska skickas till kommitténs sekreterare per e-post till adressen eettinen-toimikunta@helsinki.fi. Dokumenten skickas som ett enda PDF-dokument senast två veckor före mötet i fråga. Kommittén rekommenderar att utlåtandet begärs innan forskningen eller experimentet genomförs.

Anvisningar till forskarna

Ansökningsanvisningar för begäran om utlåtande (pdf)