Samarbetet

Helsingfors universitets Centrum för utbildningsevaluering HEA genomför alla sina forsknings- och bedömningsprojekt i samarbete med olika parter.

Vi utför ett starkt forskningssamarbete med andra forskningsgrupper på Helsingfors universitet och andra inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut. Bedömningssamarbetet genomför vi med skolor, kommuner, samkommuner, regionförvaltningsverk, Utbildningsstyrelsen och Undervisning- och kulturministeriet samt med många andra parter. Läs mer om våra samarbetspartner och kom och samarbeta med oss.