Ledning, pro­fes­so­rer och administration

Auli Toom, FD
Chef
Professor i universitetspedagogik
Docent (Helsingfors Universitet; Östra Finlands universitet)
auli.toom [at] helsinki.fi

Kirsi Pyhältö, FD
professor i universitetspedagogik
docent (pedagogisk psykologi) (HU);
professor i pedagogik (OU)
Extraordinary professor (Universitetet i Stellenbosch, Sydafrika)
kirsi.pyhalto [at] helsinki.fi

Sari Lindblom, FD
Chef (tjänsteledig 1.8.2018–30.7.2023)
Docent, Professor i universitetspedagogik (tjänsteledig 1.8.2018–30.7.2023)
Prorektor vid Helsingfors universitet
sari.lindblom [at] helsinki.fi

Bettina Lindfors
Utbildningsplanerare
Universitetsservicen
Tjäns­ter för un­der­vis­ning och stu­den­ter
bettina.lindfors [at] helsinki.fi

Antero Salminen
Planerare
Universitetsservicen
Tjäns­ter för un­der­vis­ning och stu­den­ter
antero.salminen [at] helsinki.fi