Yanling Cao
Doktorand 
yanling.z.cao [at] helsinki.fI

Dragana Cvetanovic
Doktorand
Projektet Hallå - Uni for ett tvåspråkigt samhälle
dragana.cvetanovic [at] helsinki.fi

Philip Dexter Ph.D., systemspecialist
dLearn.Helsinki -projekt
philip.dexter [at] helsinki.fi

Sami Löfgren
Doktorand
sami.lofgren[at]helsinki.fi

Laura Mendoza
Doktorand
laura.mendoza [at] helsinki.fi

Koordinator
Projektet Mot en kreativ forskningsbaserad lärarutbildning och -expertis
iina.mannikko[at]helsinki.fi

Projektet dLearn.Helsinki
sari-anna.pulkkinen [at] helsinki.fi

Laura Pylväs, PeD
Projektplanerare
Projektet HowUTeach
laura.pylvas [at] helsinki.fi

Tarja Tuononen
Doktorand
projektet Arbetslivspedagogik i högskoleundervisning
tarja.tuononen [at] helsinki.fi

Yufan Yin
Doktorand
yufan.yin[at]helsinki.fi