Campus Vik

Viikin kampus

Mångvetenskapliga Campus Vik grundades 1946 och ligger i Helsingfors geografiska centrum. Campus Vik är ett center för undervisning och forskning i biovetenskap, jord- och skogsvetenskaper, farmaci och veterinärmedicin. Närmare 1 900 personer arbetar på Campus Vik och antalet studenter är över 6 000.

Utöver universitetets enheter finns här också flera sektorforskningsinstitut som universitetet samarbetar med. Viikin normaalikoulu, den välkända normalskolan där Helsingfors universitets lärarstuderande praktiserar, och utvecklingscentret Helsinki Think Company är också etablerade delar av verksamheten.

Campus Vik Thinkwall

Läge och trafikförbindelser

Man kommer enkelt till Vik med kollektivtrafik. Planera din resa till Vik med HRT:s reseplanerare.

Forskning och undervisning

På Campus Vik finns fyra fakulteter och två fristående institutioner som bedriver forskning. Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har dessutom sammanlagt fem forskningsstationer på olika håll i Finland.

Campus Vik erbjuder utmärkta möjligheter för mångvetenskaplig forskning. I Vik finns moderna laboratorier och en undervisnings- och forskningsgård för lantbruksvetenskaper. Gården och miljön i Vik är också ett populärt fritidsområde.

I Infocenter Korona finns ett campusbibliotek med ett brett utbud av litteratur inom de vetenskapsområden som är representerade på Campus Vik.

Fakulteter och enheter på Campus Vik

Sektorforskningsinstitut och skolor

Tjänster på Campus Vik

Ansöknings- och studentservice

  • Vill du studera på Campus Vik? Ansökningsservicen ger mer information om olika studiemöjligheter.
  • Studentservicen i Vik betjänar alla studenter vid enheterna på Campus Vik. Kontaktuppgifterna finns på studentservicens webbsidor.

Restauranger i Vik

Unicafes restauranger:

  • UniCafe Biokeskus (Biocenter 1, Viksbågen 9)
  • UniCafe Korona (Infocenter Korona, Viksbågen 11)
  • UniCafe Viikuna (EE-huset, Agnes Sjöbergs gata 2)

Andra restauranger:

Stadsbiblioteket

Viks bibliotek i Helmet.fi